Councillors

Chairman

Cllr Bill Green
Ffinant Isaf
Alltyblaca
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9ST

Vice-Chairman

Cllr Hazel Thomas

Penpompren,

Drefach,

Llanybydder. SA40 9YB

Cwrtnewydd Area

Cllr Eluned Jones

5 Cae Sarn

Cwrtnewydd

Llanybydder, SA40 9YW

 

Brynteg Area

Cllr Emyr Rees

Caeronnen

Penffordd

Llanybydder.

 

Cwmsychpant Area

Cllr Sion Jenkins

Hafan y Cwm

Cwmsychpant

Llanybydder.

 

Llanwenog Area

Cllr Geraint Davies
Llys Deri
Llanwenog
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9UT

Cllr Helen Howells

Ty Cam
Llanwenog
Llanybydder
Ceredigion. SA40 9UX

 

Alltyblaca Area

Cllr Bill Green
Ffinant Isaf
Alltyblaca
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9ST

Gorsgoch Area

Cllr Gwilym Jenkins
Glynmeherin
Gorsgoch
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9TR

 

Cllr Alwena Williams

Hafod y Gors

Gorsgoch

Llanybydder. SA40 9TE

Drefach Area

Cllr Brian Thomas

Rhiwsion Ganol

Drefach. SA40 9TA

 

Rhuddlan Area

Cllr Daniel Evans
Tandderi
Llanwenog
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9UL

 

Clerk of the Council

Gwennan Jenkins
Blaenderi
13 Penbryn
Lampeter. SA48 7EU

(07852) 264 336 / (01570) 422 951
gwens1985@hotmail.com

County Councillor

Cllr Euros Davies
Llyr y Wawr
Cwmsychpant
Llanybydder
Ceredigion

Comments are closed