Cynghorwyr

Cadeirydd

Cyng Bill Green
Ffinant Isaf
Alltyblaca
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9ST

Is-Gadeirydd

Cyng Hazel Thomas
Penpompren
Drefach
Llanybydder
Ceredigion. SA40 9YB

Ardal Cwrtnewydd

Cyng Eluned Jones
5 Cae Sarn
Cwrtnewydd
Llanybydder
Ceredigion. SA40 9YW

Ardal Brynteg

Cyng Emyr Rees
Caeronnen
Penffordd
Llanybydder
Ceredigion.

Ardal Cwmsychpant

Cyng Sion Jenkins
Hafan y Cwm
Cwmsychpant
Llanybydder
Ceredigion.

Ardal Llanwenog

Cyng Geraint Davies
Llys Deri
Llanwenog
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9UT

Cyng Helen Howells
Ty Cam
Llanwenog
Llanybydder
Ceredigion. SA40 9UX

Ardal Alltyblaca

Cyng Bill Green
Ffinant Isaf
Alltyblaca
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9ST

Ardal Gorsgoch

Cyng Gwilym Jenkins
Glynmeherin
Gorsgoch
Llanybydder
Ceredigion. SA40 9TR

Cyng Alwena Wlliams
Hafod y Gors
Grosgoch
Llanybydder
Ceredigion SA40 9TE

Ardal Drefach

Cyng Brian Thomas
Rhiwsion Ganol
Drefach
Llanybydder
Ceredigion. SA40 9TA

Ardal Rhuddlan

Cyng Daniel Evans
Tandderi
Llanwenog
Llanybydder
Ceredigion, SA40 9UL

Clerc y Cyngor

Gwennan Jenkins
Blaenderi
13 Penbryn
Llanbedr Pont Steffan,SA48 7EU

(07852) 264 336 / (01570) 422 951
gwens1985@hotmail.com

Cynghorydd Sir

Cyng Euros Davies
Llyr y Wawr
Cwmsychpant
Llanybydder
Ceredigion

Comments are closed