Cynghorwyr

Cadeirydd

Cyng Emyr Rees

Is-Gadeirydd

Cyng Alwena Williams

Ardal Brynteg

Cyng Emyr Rees

Ardal Cwmsychpant

Cyng Sion Jenkins

Ardal Llanwenog

Cyng Geraint Davies

Ardal Alltyblaca

Cyng Bill Green

Cyng Catrin Jones

Ardal Gorsgoch

Cyng Carys Sisto

Cyng Alwena Williams

Ardal Drefach

Cyng Brian Thomas

Cyng Hazel Thomas

Ardal Rhuddlan

Cyng Daniel Evans

Ardal Cwrtnewydd

Cyng Angela Jones

Clerc y Cyngor

Gwennan Jenkins
Hafan y Coed
Maeshyfryd
Forest Road
Llanbedr Pont Steffan
SA48 8AN

(07852) 264 336
gwens1985@hotmail.com

Cynghorydd Sir

Cyng Euros Davies

Mobile:  07977922532

Email:  Euros.Davies@ceredigion.gov.uk

Comments are closed.