Cynghorwyr

Cadeirydd

Cyng Hazel Thomas

Is-Gadeirydd

Cyng Emyr Rees

Ardal Cwrtnewydd

Cyng Eluned Jones

Ardal Brynteg

Cyng Emyr Rees

Ardal Cwmsychpant

Cyng Sion Jenkins

Ardal Llanwenog

Cyng Geraint Davies

Ardal Alltyblaca

Cyng Bill Green

Cyng Catrin Jones

Ardal Gorsgoch

Cyng Gwilym Jenkins

Cyng Alwena Wlliams

Ardal Drefach

Cyng Brian Thomas

Ardal Rhuddlan

Cyng Daniel Evans

Clerc y Cyngor

Gwennan Jenkins
Hafan y Coed
Maeshyfryd
Forest Road
Llanbedr Pont Steffan
SA48 8AN

(07852) 264 336
gwens1985@hotmail.com

Cynghorydd Sir

Cyng Euros Davies

Comments are closed