Cynghorwyr

Cadeirydd

Cyng Bill Green

Is-Gadeirydd

Cyng Hazel Thomas

Ardal Cwrtnewydd

Cyng Eluned Jones

Ardal Brynteg

Cyng Emyr Rees

Ardal Cwmsychpant

Cyng Sion Jenkins

Ardal Llanwenog

Cyng Geraint Davies

Cyng Helen Howells

Ardal Alltyblaca

Cyng Bill Green

Ardal Gorsgoch

Cyng Gwilym Jenkins

Cyng Alwena Wlliams

Ardal Drefach

Cyng Brian Thomas

Ardal Rhuddlan

Cyng Daniel Evans

Clerc y Cyngor

Gwennan Jenkins
Blaenderi
13 Penbryn
Llanbedr Pont Steffan,SA48 7EU

(07852) 264 336 / (01570) 422 951
gwens1985@hotmail.com

Cynghorydd Sir

Cyng Euros Davies

Comments are closed