Digwyddiadau

 EGLWYS PLWYF LLANWENOG

Y DAITH I PERU

23/2/2018 7.30pm £5

Poster Peru Poster

—————————————————–

TAITH DROS FYWYD

29/4/2018 10am Tua. 4 milltir

Man Ymgynull: Pont Cwrtnewydd

—————————————————–

COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU

SESHIWN HOLI AC ATEB

1/5/2018 7.30pm

Neuadd yr Hafod, Gorsgoch

—————————————————– 

Os hoffech roi eich digwyddiad yma e-bostiwch Clerc y Cyngor gyda’r wybodaeth.

**Dydd Mercher diwethaf bob mis – Bore Coffi yn Neuadd Drefach 10yb

One Comment

  1. Pingback: Sioeau’r Haf

Comments are closed