Digwyddiadau

Cyngerdd Cyng Euros Davies

Aelodau CFFI Ceredigion a Ysgol Dyffryn Cledlyn

14/4/2018 – 7.30yh

£7 y tocyn

————————————————————

TAITH DROS FYWYD 2018

29ain o Ebrill 10yb

Dechrau o sgwar gwaelod Cwrtnewydd

Lluniaeth hanner amser yn festri Capel y Cwm

Elw tuag at A&E Glangwili

—————————————————–

COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU

SESHIWN HOLI AC ATEB

1/5/2018 7.30pm

Neuadd yr Hafod, Gorsgoch

—————————————————– 

Os hoffech roi eich digwyddiad yma e-bostiwch Clerc y Cyngor gyda’r wybodaeth.

**Dydd Mercher diwethaf bob mis – Bore Coffi yn Neuadd Drefach 10yb

One Comment

  1. Pingback: Sioeau’r Haf

Comments are closed