Digwyddiadau

Os hoffech roi eich digwyddiad yma e-bostiwch Clerc y Cyngor gyda’r wybodaeth.

Sul y Cofio

11eg o Dachwedd – Sul y Cofio Gwasanaeth am 1yp – Cofgolofn Drefach

2yp – Eglwys Santes Gwenog – Cofio’r Canmlwyddiant gyda the i ddilyn

 

**Dydd Mercher diwethaf bob mis – Bore Coffi yn Neuadd Drefach 10yb

2 Comments

  1. Pingback: Sioeau’r Haf

  2. Pingback: 2019

Comments are closed