Cofnodion ac Agenda

Rheoliadau Sefydlog Cyngor Cymuned Llanwenog

Rheoliadau Ariannol Cyngor Cymuned Llanwenog

Polisi Iaith  Cyngor Cymuned Llanwenog

Cyfrifon 2018-2019

Agenda Cyfarfod Mis Medi

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned ar nos Fawrth 2ail o Fei 2019 am 7.30yh yn Neuadd Bentref Drefach.

Croeso’r Cadeirydd / Chairman’s Welcome

 Materion Personol / Personal Matters

 Ymddiheuriadau / Apologise

1. Datgelu Buddiannau Personol / Declare Personal Interests

2. Cadarnhau’r Cofnodion / Agree Minutes

3. Materion yn Codi / Matters Arising

4. Gohebiaeth / Correspondence

5. Taliadau a Ceisiadau am Arian / Payments and Requests for Money

6. Cynllunio / Planning

7. Unrhyw Fater Arall / Any Other Business

Cofnodion

Gorffennaf 2013

Medi 2013

Hydref 2013

Tachwedd 2013

Rhagfyr 2013

Ionawr 2014

Chwefror 2014

Mawrth 2014

Ebrill 2014

Mai 2014

Mehefin 2014

Gorffennaf 2014

Medi 2014

Hydref 2014

Tachwedd 2014

Rhagfyr 2014

Ionawr 2015

Chwefror 2015

Mawrth 2015

Ebrill 2015

Mai 2015

 Mehefin 2015

Gorffennaf 2015

Medi 2015

Hydref 2015

Tachwedd 2015

Rhagfyr 2015

Ionawr 2016

Chwefror 2016

Mawrth 2016

Ebrill 2016

Mai 2016

Mehefin 2016

Gorffennaf 2016

Medi 2016

Hydref 2016

Tachwedd 2016

Rhagfyr 2016

Ionawr 2017

Chwefror 2017

Mawrth 2017

Ebrill 2017

Mai 2017

Mehefin 2017

Gorffennaf 2017

Medi 2017

Hydref 2017

Tachwedd 2017

Rhagfyr 2017

Ionawr 2018

Chwefror 2018

Mawrth 2018

Ebrill 2018

Mai 2018

Mehefin 2018

Gorffennaf 2018

Medi 2018

Hydref 2018

Tachwedd 2018

Rhagfyr 2018

Ionawr 2019

Chwefror 2019

Mawrth 2019

Ebrill 2019

Mai 2019

Mehefin 2019

 

Comments are closed