Cofnodion ac Agenda

Hysbysiad Archwilio 2024

Dogfennau Pwysig

Hysbysiad Archwilio Cyfrifon 2022-2023

Cyfrifon a Hysbysiad Archwiliad

 Agenda Cyfarfod Mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned ar nos Fawrth 7fed o Dachwedd am 7.30yh trwy gyfrwng Zoom neu yn Neuadd Drefach (Hybrid). Os ydych am ymuno danfonwch ebost i’r Clerc i ofyn am y linc priodol – clercllanwenoglcerk@gmail.com  

Croeso’r Cadeirydd / Chairman’s Welcome

 Materion Personol / Personal Matters

 Ymddiheuriadau / Apologise

1. Datgelu Buddiannau Personol / Declare Personal Interests

2. Cadarnhau’r Cofnodion / Agree Minutes

3. Materion yn Codi / Matters Arising

4. Gohebiaeth / Correspondence

5. Taliadau a Ceisiadau am Arian / Payments and Requests for Money

6. Cynllunio / Planning

 

Cofnodion

Gorffennaf 2013

Medi 2013

Hydref 2013

Tachwedd 2013

Rhagfyr 2013

Ionawr 2014

Chwefror 2014

Mawrth 2014

Ebrill 2014

Mai 2014

Mehefin 2014

Gorffennaf 2014

Medi 2014

Hydref 2014

Tachwedd 2014

Rhagfyr 2014

Ionawr 2015

Chwefror 2015

Mawrth 2015

Ebrill 2015

Mai 2015

 Mehefin 2015

Gorffennaf 2015

Medi 2015

Hydref 2015

Tachwedd 2015

Rhagfyr 2015

Ionawr 2016

Chwefror 2016

Mawrth 2016

Ebrill 2016

Mai 2016

Mehefin 2016

Gorffennaf 2016

Medi 2016

Hydref 2016

Tachwedd 2016

Rhagfyr 2016

Ionawr 2017

Chwefror 2017

Mawrth 2017

Ebrill 2017

Mai 2017

Mehefin 2017

Gorffennaf 2017

Medi 2017

Hydref 2017

Tachwedd 2017

Rhagfyr 2017

Ionawr 2018

Chwefror 2018

Mawrth 2018

Ebrill 2018

Mai 2018

Mehefin 2018

Gorffennaf 2018

Medi 2018

Hydref 2018

Tachwedd 2018

Rhagfyr 2018

Ionawr 2019

Chwefror 2019

Mawrth 2019

Ebrill 2019

Mai 2019

Mehefin 2019

Gorffennaf 2019

Medi 2019

Hydref 2019

Tachwedd 2019

Rhagfyr 2019

Ionawr 2020

Chwefror 2020

Mawrth 2020

Mai 2020

Mehefin 2020

Gorffennaf 2020

Medi 2020

Hydref 2020

Tachwedd 2020

Rhagfyr 2020

Ionawr 2021

Chwefror 2021

Mawrth 2021

Ebrill 2021

Mai 2021

Mehefin 2021

Grffennaf 2021

Medi 2021

Hydref 2021

Tachwedd 2021

Rhagfyr 2021

Ionawr 2022

Chwefror 2022

Mawrth 2022

Ebrill 2022

Mai 2022

Mehefin 2022

Gorffennaf 2022

Fedi 2022

Hydref 2022

Tachwedd 2022

Rhagfyr 2022

Ionawr 2023

Chwefror 2023

Mawrth 2023

Ebrill 2023

Mai 2023

Mehefin 2023

Gorffennaf 2023

Medi 2023

Tachwedd 2023

Comments are closed.